Privacyregelement

Algemene Verordening Gegevensbescherming afgekort

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De AVG vervangt vanaf deze datum de tot dan toe geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Praktijk Borninkhof voldoet aan de eisen die worden gesteld in deze verordening die de privacywetgeving omvat tussen cliënten en bedrijven.
Ter ondersteuning van een onderzoek, behandelplan en voortgang wordt er een patiëntendossier bijgehouden hierop is de WGBO en AVG wetgeving van toepassing.

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Borninkhof verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Relatienrs. zorgverzekeraar

• Adresgegevens
• Geslacht
• E-mailadres
• Burgerlijke staat

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Borninkhof verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 12 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

VASTGELEGD IN DE WET WGBO

Praktijk Borninkhof
verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van uw betaling, toesturen van de factuur, financiële administratie
  • Oefentherapie toe te sturen
  • Geanomiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Borninkhof hanteert conform de wet WGBO de volgende bewaartermijn:20 jaar voor medisch dossier

Delen met anderen

Praktijk Borninkhof deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bv. uitwisseling met huisarts. Praktijk Borninkhof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk Borninkhof gebruikt functionele, analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar iborninkhof@hotmail.com. Praktijk Borninkhof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Borninkhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijk-borninkhof.nl

Praktijk Borninkhof

  • Contact/E-mail
  • Kastanjestraat 26
  • 5492 EZ
  • Meierijstad (St.-Oedenrode)
  • 06-51318133

Vertaal de website

Praktijkregelement Disclaimer Privacyregelement Klacht en tuchtrecht

Praktijk Borninkhof || Adres: Kastanjestraat 26 5492 EZ Sint-Oedenrode || KvK nummer: 17157806

We gebruiken Cookies op onze website om het gebruikersgemak van de website continu te verbeteren. Meer lezen